NAS Veri Kurtarma

NAS sunucuları birbirinden bağımsız bir çok hard disk grubunun birbirine entegre olarak bağlanması ile oluşturulan, geniş depolama alanları yaratan ürünlerdir. Türkçesi Ağa Bağlanabilen Depolama Alanı anlamına gelen bu alanlara  İngilizce Network Area Storage, kısaca NAS denilmektedir. Unix, linux, windows tabanlı işletim sistemleri üzerinde ağ bağlantısı ile çalışan, içeriğinde dosyalama ve yetkilendirme sistemleri bulunan depolama cihazı işlevini gören bir ya da birden fazla disk bağlanmış sunuculardır.

Büyük kurum ve firmaların veri yapı ve tabanlarının büyümesi, kullanıcı sayılarının giderek artması, firma ve kuruluşları server alt yapılarını 1341500633_5-ts-xlr5c4destekleyecek dosya sunucu ürünlerini kullanmalarını zorunluluk haline getirmiştir. Nas sistemleri, RAID  ile desteklenmesi, güvenirliliği, yedeklleme, kurtarma seçeneklerinin olması, şletme maliyetlerini oldukça düşürmesi sebebiyle büyük şirketler tarafından daha çok tercih edilmektedir.

Ürün çeşitliğinin artması, maliyetlerin düşmesi ile birlikte piyasada oldukça kullanılmaya başlayan ürünler bir çok sorunu da beraberinde getirmiştir. Bunların en başında veri kayıpları gelmektedir. RAID yapısını kullanan sistemler yapı itibari ile çabuk bozulmasalar bile içinde barındırdıkları hard disklerden herhangi birinin bağımsız olarak, ayrı ayrı ya da hep birlikte bozulması durumunda, RAID yapısı da bozulacağından veri kayıpları yaşanabilmektedir. NAS  sunucularda diğer bütün sunucularda olduğu gibi kendi dosya sistemlerini içinde barındır ve kendilerine özel şifreleme sistemleri kullananılmaktadır. Raid yapısının ya da raid yapısını oluşturan herhangi bir diskin bozulmasıyla da, Nas sunuculardaki dosyalama sistemleri ve/veya şifreleme sistemleri de bozulduğunda veri kayıpları yaşanmaktadır.

59A_859_URPHer veri kaybında olduğu gibi öncelikle sisteme ilk müdahale çok önemlidir. Veri kurtarma işleminde aşamalar sırasıyla; öncelikle yapılacak analizde arızanın kaynağını bulunulması, sonrasında arızası giderilen hard disk yada hard disklerin imajlarının alınması, RAID yapısının onarılması, bozulan paritelerin yeniden oluşturulması yada düzeltilmesi ve en son olarak da aynı RAID yapısının sanal bir ortamda çalıştırılıp gerektiğinde şifreleme yapısının çözülerek veri kurtarma işleminin sonlandırılması aşamalarıdır.

Çoğu veri kurtarma firması böylesine karmaşık sistemlerinin nasıl müdahale edebileceklerini bilmedikleri gibi web sayfalarında san sistemlerinden dahi veri kurtarabildiklerini söylemektedirler. Aslında bakıldığında birbirine fiber veya SCSİ ile bağlanmış büyük NAS sunucu ağlarına verilen isim olan SAN sistemlerden veri kurtarma işlemi yapılamaz; NAS sunucularından yapılabilir.

Veri kurtarma hizmeti almayı düşündüğünüz firmaya çok dikkat etmelisiniz. Özellikle laboratuvar ortamlarını görmenizi, clean room şartlarına bakmanızı tavsiye ederiz.  Yanlış yapılacak müdahale bilgilerinizin kalıcı olarak kaybolmasına, bu da çok yüksek maliyetler ile karşı karşıya gelmenize neden olabilir.

Mavdisk Veri Kurtarma Hiz Tic Ltd Şti. Şirketi NAS veri kayıplarında doğru çözümü sağlamakta ve verilerinizi sorunsuz kurtarmaktayız.