Raid Yapılı Serverlarda Veri Kurtarma

RAID çalışabilirlik süresini muhafaza edebilir. RAID uygulaması herhangi bir sistem çökmesi durumuna karşı yazma önbelleğinden destek almaktadır. Sistem çöktüğü takdirde bilinen daha önceki bir noktaya dönebilmektedir. RAID veriyi bant, DVD veya bir başka yavaş çalışan yedekleme ortamından geri almak yerine dizilimin bir başka üyesi olan yedekleme diski üzerine yüklediğinden, gerektiğinde veriler dizilimde öncelik sırasına göre bu üyelerden oldukça hızlı geri yüklenebilmektedir.

RAID disk bölüştürme işleminden daha fazla performans sağlandığından, görüntü ve video düzenleme uygulamaları gibi büyük ölçekli dosyalarla çalışan iş istasyonu uygulamalarında tercih edilmektedir.

RAID aşağıda saydığımız örneklerde meydana gelebilecek olumsuz olayların neden olacağı veri kayıplarını tek başına önleyemez. Bir RAID hdd12dizilimi tekli dosyalama sistemi oluşturduğundan, tek bir arıza noktası oluşturur. RAID diziliminin dosyalama sistemi disk arızalarının dışında daha birçok etmenden zarar görebilir, yani RAID bu tür veri kayıplarına karşı herhangi bir koruma sağlayamaz, dizilim üzerindeki veriyi koruyamaz. Virüslerin veriye zarar vermesini önleyemez, sistemin çökmesine engel olamaz. RAID verinin kullanıcı tarafından yanlışlıkla değiştirilmesi veya silinmesine engel olamaz. Verinin disk veya başka bir donanım parçasında meydana gelen arıza nedeniyle zarar görmesini engelleyemez. RAID veriyi yangın gibi insan hataları nedeniyle meydana gelen olumsuz durumlara veya sel gibi tabii afetlere karşı koruyamaz.

Raid sistemlerinizde olası veri kayıpları yaşamamınız için, mutlaka DVD, bant veya harici hard disk gibi çıkartılabilir bir ortamda düzenli olarak yedeklemeniz ve bu yedekleme ünitelerini de farklı bir lokasyonda saklanmanız gerekmektedir.

RAID Kurtarma İşlemleri

Raid kontrol kartındaki ayarların silinmesi yada bozulması, RAID yapılandırma ayarlarının ya da Raid kartının bozulmasıyla disk sırası, parite türü, blok büyüklüğü vb. düzenlemelerin farklılaşması, Raid denetleyici hatası, birden falza çevrimdışı sürücü hatası, sürücüler ya da donanım uyuşmazlığı, Raid kartının bozulması, Raid sisteminde disklerden birinde yada bir kaçında bozulmalar olması, virüs ya da kötü niyetli yazılımlarla sistemin Raid dizinlerinin veya birimlerinin çökmesi gibi RAID hata ve hasar tiplerine yönelik risk teşkil eden tüm veri kayıplarınıza çözümler üretmekte, RAID yapısı fark etmeksizin veri kurtarma hizmeti vermekteyiz.

RAID- 0, RAID- 1, RAID- 1E, RAID- 3, RAID- 4, RAID- 5, RAID- 6, RAID- 5E, RAID- 5EE, RAID ADG, RAID 0+ 1, RAID 10, RAID 50, RAID 51 sistemlerden ve HP Proliant tüm seriler, Dell Power Edge sunucular, IBM, Intel, Gateway, Sun, Seagate Black Armor, Synology, QNAP, LaCie, Iomega Storcenter, Drobo, Thecus, Buffalo Technology Link Station, NETGEAR Ready NAS, Western Digital Mybook, Proware vb. RAID depolama sistemlerinden data kurtarma çalışmaları yapmaktayız.

Raid yapısı kurulu sistemlerde birinci öncelik sorunun yazılımsal veya donanımsal tespitini yapmaktır. İzlenmesi gereken yol, elimizde olan raid yapısı kurulu disklerin donanımsal anlamda sağlamlığının testini yapmak, sonrasında yazılımsal tarafta raid paritelerinin kontrolünü sağlamak ve bu işlemler tamamlandıktan sonra da gerekli donanımsal veya yazılımsal işlemlere başlamaktır.

Eğer RAID yapılandırmaları konusunda uzman değilseniz uzman ekip  desteği almadan kesinlikle  bir müdahalede bulunmamalısınız. Ne yazık ki, kendi imkanlarınızla kurtarma çabalarına girişmeniz çoğu zaman yanlış müdahalelere sebep vermekte, bu da veri kurtarma işlemlerimizi daha da uzun sürmesine yol açmakta, bazen de ciddi veri kayıpları yaşamanıza yol açmaktadır.