GİZLİLİK POLİTİKASI

Mavidisk Veri Kurtarma ve Bilişim Hizmetleri müşteri verilerinin gizliliği için gereken özeni en üst seyiyede alir. Gizlilik Politikasi, gizlilik ilkeleri ile ilgili prensiplerin belirtildiği politikadir. Tüm müşterilerimiz sembolik bir ücret ödemek koşuluyla gizlilik sözleşmesi yapılmasını talep edebilir.
Veri Kurtarma ve Bilişim Hizmetleri kurtarmış olduğu verilerin tüm kayıt ve kopyalarını, teslimat tarihinden sonraki 15 gün içerisinde geri gelmeyecek şekilde imha eder.
Mavidisk Veri Kurtarma ve Bilişim Hizmetleri 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 4, 6, 12 ve 51 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmış olan bu ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE GİZLİLİĞİNİN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİĞE uygun şekilde kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilen saklanması ve gizliliğinin korunması için ve azami özen göstererek, aşağıdaki tedbirleri almıştır:

1 -Bu sözleşmede

– kişisel veri: “belirli veya kimliği belirlenebilir gerçek ve tüzel kişilere ilişkin bütün bilgiler

– kişisel verilerin işlenmesi: “kişisel verilerin otomatik olan veya olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, silinmesi veya yok edilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması veya başka bir şekilde elde edilebilir hale getirilmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kullanılmasının sınırlanması amacıyla işaretlenmesi, tasniflenmesi veya kullanılmasının engellenmesi gibi bu veriler üzerinde gerçekleştirilen işlem ya da işlemler bütününü”;

– kişisel veri ihlali: İstem dışı, yetki dışı ya da yasa dışı olarak; kişisel verilerin tahrip edilmesine, kaybolmasına, iletilmesine, değiştirilmesine, depolanmasına veya başka bir ortama kaydedilmesine, işlenmesine, ifşa edilmesine ve söz konusu verilere erişilmesine neden olan güvenlik ihlalini”; ifade etmektedir.

2-Mavi Veri Yönetmelik hükümlerinin ihlal edilmesi de dâhil olmak üzere kişisel verilerin
gizliliğinin, güvenliğinin ve amacı doğrultusunda kullanılmasının temininden sorumludur.

3-Mavidisk Veri Kurtarma ve Bilişim Hizmetleri, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak belirlediği güvenlik politikası
doğrultusunda, Müşterine ait kişisel verileri ve sunduğu hizmetlerin güvenliğini sağlamak amacıyla uygun teknik ve idari tedbirleri almıştır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaya çalışılmıştır.Söz konusu tedbirler, asgari istem dışı, yetki dışı ya da yasa dışı olarak; kişisel verilerin tahrip edilmesi, kaybolması, değiştirilmesi, depolanması veya başka bir ortama kaydedilmesi, işlenmesi, ifşa edilmesi ve söz konusu verilere erişilmesine karşı kişisel verilerin korunmasını içerir.

4-Mavidisk Veri Kurtarma ve Bilişim Hizmetleri, kişisel verilere sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilmesini, kişisel verilerin
saklandığı sistemlerin ve kişisel verilere erişim sağlamak için kullanılan uygulamaların güvenliğini azami oranda sağlamıştır.

5-Mavidisk Veri Kurtarma ve Bilişim Hizmetleri, yetkisiz erişim ve yetkisi olmayan kişilerin bilgi almaları, manipülasyona
uğramamaları, değiştirme veya ifşa gibi durumlara karşı kişisel ve ticari verilerinizin güvenliğini sağlamak için uygun, erişilebilir teknik ve organizasyonel önlemleri almaya çalışmaktadır. Mavidisk Veri güvenlik sistemlerini sürekli güncel tutarak veri güvenliğinin en üst seviyede olması için azami gayreti göstermektedir. Güvenlik önlemlerimiz teknolojik ilerlemelere paralel sürekli gelişmekte ve güncellenmektedirler.

6-Veri kurtarma ve analiz hizmeti aldığınızda cihazınızı teslim aldığımıza dair ve yapılan hizmetle
ilgili süreci takip edebilmek amacıyla müşteriye belge düzenlenmekte ve işbu belgeye de takip numarası verilmektedir. Müşteriye verilen takip numarasi ve teslim belgesinin üçüncü kışilerle paylasilması ve bu üçüncü kişilerin kendilerini, Mavidisk Veri Kurtarma ve Bilişim Hizmetleri’ne, çalışanlarına, Müşteri olarak tanıtmaları ya da çesitli taleplerde bulunmaları halinde Mavidisk Veri Kurtarma ve Bilişim Hizmetleri adı geçen taleplerin yerine getirilmiş olmasından sorumlu tutulamaz. . Lütfen takip numaranızı ve teslim belgenizi üçüncü kışilerle paylaşmayınız.

Sitede bulunan Hizmet Sözlesmesi ve Gizlilik Politikası ile ilgili her türlü sorunuz veya görüşleriniz için bize web sitemizdeki iletişim formundan yazabilir, dilerseniz bize eposta ile ya da telefonla direk olarak da ulaşabilirsiniz.